Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Danmark står overfor en ny sikkerhedspolitisk situation, som stiller øgede krav til Forsvaret. Jeg er overbevist om, at Bjørn Bisserup er den helt rigtige til at stå i spidsen for Forsvaret i den kommende periode. Jeg har lært Bjørn at kende som fagligt meget kompetent, engageret og hårdtarbejdende. Jeg ved, at hans militærfaglige dybde og omfattende erfaring vil blive en stor fordel for Forsvaret, når han skal stå i spidsen for de mange ansatte, som fortsat skal løse både vigtige og vanskelige nationale og internationale opgaver.”


Bjørn Bisserup er 56 år og har tidligere været chef for forsvarsstaben i den daværende Forsvarskommando. Bjørn Bisserup startede på Hærens Officersskole i 1982 og har siden haft en lang karriere i Forsvaret bl.a. som chef for kampvognseskadronen ved det Danske Livregiment og som bataljonschef i Den Kongelige Livgarde. Bjørn Bisserup har som chef for forsvarsstaben sammen med de seneste to forsvarschefer stået i spidsen for implementeringen af de to seneste forsvarsforlig. Bjørn Bisserup har endvidere en fortid som både afdelingschef og kontorchef i Forsvarsministeriet inden for områderne internationale og nationale operationer, materiel, forsvarsplanlægning og efterretningstjeneste i tiden, hvor Danmark deltog i krigene i Irak og i Afghanistan.

Bjørn Bisserup udtaler:

”Jeg er beæret over, at forsvarsministeren har udpeget mig som forsvarschef. Jeg ser meget frem til at stå i spidsen for de tusindvis af dygtige mænd og kvinder i Forsvaret, som dagligt både ude og hjemme løser vigtige opgaver for Danmark. Forsvaret er igennem en udfordrende tid ovenpå omfattende omstruktureringer og med fortsatte krav om udvikling og omstilling af Forsvaret. Sammen med de mange engagerede medarbejdere, ser jeg frem til at sikre, at Forsvaret er bedst muligt rustet til at imødegå de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor.” 


Koncernstyringsdirektør
Samtidig er Per Pugholm Olsen efter forsvarsministerens indstilling ved kongelig resolution udnævnt til generalløjtnant og ansat som koncernstyringsdirektør med virkning fra 10. januar 2017.

Per Pugholm Olsen er 52 år. Han har siden 1. januar 2015 varetaget stillingen som Permanent Dansk Repræsentant i NATO's Militærkomité og Militærrådgiver ved Den Danske Repræsentation ved det Nordatlantiske Råd. Inden var Per Pugholm Olsen chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.


Øvrige stillinger opslås
Det er desuden besluttet at slå en række topchef-stillinger op på Forsvarsministeriets myndighedsområde, da en række chefer når pensionsalderen i løbet af 2017.

Stillingerne er følgende i kronologisk rækkefølge:


  • Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU – ledig pr. 10. januar 2017
  • Chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando – ledig pr. 1. juni 2017
  • Direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse – ledig pr. 1. juli 2017
  • Chef for Hjemmeværnet – ledig pr. 1. august 2017 
  • Viceforsvarschef – ledig pr. 1. november 2017


Stillingerne er slået op på Job i Forsvaret med ansøgningsfrist den 12. december 2016.