Under besøget mødtes Kronprinsen og forsvarsministeren med de danske udsendte for at få et større indblik i soldaternes opgaver, materiel og udsendelsesforhold i en krævende og udfordrende mission.

Det var en imponeret Peter Christensen, der efter besøget tog afsted fra den skrøbelige Sahel-region:

”Endnu en gang er jeg blevet bekræftet i den store og vigtige indsats, som vores danske udsendte yder på vegne af Danmark. Særligt her i Mali, hvor de udover en vanskelig sikkerhedssituation også skal håndtere store klimatiske og terrænmæssige udfordringer. Det er i Danmarks interesse, at vi bekæmper terror og ekstremisme. Derfor er vi blandt andet engageret i kampen mod ISIL i Irak og Syrien – og også derfor er vi her i Mali, bare én grænse fra Europa.”

Udover mødet med de danske udsendte fik Kronprinsen og forsvarsministeren et indblik i den aktuelle situation i Mali, status for fredsaftalen, tilstedeværelsen af islamistiske terrorgrupperinger og forholdene for missionens nye og styrkede mandat i landet. Derudover mødtes Peter Christensen med præsidenten og den maliske regering for at drøfte den aktuelle situation i Mali samt fremhævede de danske prioriteter i forhold til implementeringen af fredsaftalen og styrkelse af Sahel-regionen.

Siden januar 2014 har Danmark bidraget med op til 20 stabsofficerer til missionen. For nuværende er der udsendt 12 personer til en efterretningsanalysecelle. Yderligere har den danske generalmajor Michael Lollesgaard siden marts 2015 været udsendt af FN som styrkechef for missionens militære del med en personlig stab på syv personer.

Ultimo april 2016 udsendte Danmark et specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer til en nederlandsk ”Special Operations Task Group” i Malis Gao-region. Bidraget vil være udsendt frem til udgangen af 2016. Styrkerne udfører primært efterretningsindhentningsopgaver som eksempelvis langtrækkende patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser.

Baggrund
Danmark har et bredt og samtænkt engagement i Mali. Det omfatter en aktiv diplomatisk indsats, blandt andet gennem EU, et langsigtet udviklingssamarbejde, en række regionale stabiliseringsindsatser, humanitær bistand samt militær, civil og finansiel støtte til FN-missionen MINUSMA.

FN’s fredsbevarende mission i Mali blev etableret den 25. april 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2100. MINUSMA har til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem regeringen i Mali og de væbnede grupper ”Plateforme” og ”Coordination” samt sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af missionens opgave. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente.

Danmark har støttet MINUSMA siden missionens oprettelse i 2013. Danmark støttede ligeledes i 2013 den tidligere franske operation, Serval, med et C-130J-transportfly.

I maj 2017 udsender Danmark efter planen et C-130J-transportflybidrag på op til 60 personer til MINUSMA. Transportflybidraget udsendes som led i en nordisk initieret rotationsordning for transportfly til missionen. Det danske transportfly afløser således et portugisisk og før det et norsk flybidrag og vil blive efterfulgt af et svensk transportfly i november 2017. Danmark har tidligere i 2014 stillet et C-130J transportfly til rådighed for MINUSMA i fem måneder.

Derudover yder Danmark substantiel finansiel støtte til MINUSMA, idet Danmark har bevilget ca. 51 mio. kr. til MINUSMA’s trustfund med henblik på at gennemføre projekter i nord for at forbedre befolkningens levevilkår. Endelig har Rigspolitiet udsendt seks polititjenestemænd til missionen.