Den Værnsfælles Forsvarskommando har på vegne af Forsvarsministeriet udarbejdet en havmiljørisikoanalyse for farvandene i og omkring Grønland.

Risikoanalysen, der er beskrevet i det danske forsvarsforlig, er udført under ledelse af en styregruppe bestående af blandt andre Grønlands Selvstyre, Den Værnsfælles Forsvarskommando samt Forsvarsministeriet.

Havmiljørisikoanalysen kan tilgås på Forsvarets hjemmeside.