Den amerikansk ledede koalitionsundersøgelse viser, at koalitionen under et luftangreb den 17. september 2016 nær Dayr az Zawr i Syrien ved en fejl sandsynligvis ramte irregulære syriske styrker uden synlig uniform.

Som tidligere oplyst deltog danske kampfly i den pågældende operation sammen med fly fra en række andre lande i koalitionen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Det er naturligvis beklageligt, at der blev begået en fejl ved luftangrebet den 17. september 2016, hvor koalitionens mål var at angribe ISIL i stedet for irregulære syriske styrker, altså styrker uden synlig uniform. Det er vigtigt, at vi er åbne omkring vores indsats og undersøger enhver troværdig mistanke om fejlangreb, som det er sket her. Det danske forsvar og koalitionen har allerede iværksat supplerende tiltag, så vi fremover forhåbentlig undgår lignende hændelser.”