Med mindre end et halvt år til NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 er der mange vigtige emner på dagsordenen, når NATO’s forsvarsministre mødes d. 10.-11. februar i Bruxelles. NATO’s afskrækkelsesprofil samt implementeringen af ’Alliance Readiness Action Plan’, der bl.a. skal styrke det kollektive forsvar samt genforsikre landene i øst, er i fokus på mødet.

”Der er mange vigtige beslutninger, der skal træffes inden topmødet i Warszawa om fem måneder. Dette møde er derfor ganske substantielt. Vi står over for en række sikkerhedspolitiske udfordringer i Europas nærområde. Den russiske ageren i Østeuropa og Syrien, terrorisme samt migrationskrisen er nogle af de forhold, der fylder meget i hovedstæderne. Tidens komplekse sikkerhedstrusler kræver målrettede svar i samarbejde mellem allierede. Det er allerede lykkedes at opnå markante fremskridt i NATOs omstilling siden Wales og samtidig fastholde alliancens sammenhold”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Op til NATO-mødet har amerikanerne meldt ud, at de vil firedoble de finansielle bidrag til indsatsen i Europa.

”Jeg hilsner naturligvis beslutningen meget velkommen. Beslutningen betyder en større amerikansk tilstedeværelse i Europa. Den amerikanske beslutning er udtryk for amerikansk solidaritet med Europa og ikke mindst de allierede, som føler sig mest udsatte. Dette initiativ støtter vi fra dansk side”, siger Peter Christensen og understreger, at også Danmark leverer et solidt bidrag til NATO og de allierede mod øst:

”Danmark har leveret og vil også fremover levere vores del til NATO. Det gælder bl.a. bidrag til NATO’s forsikrende tiltag til vores østeuropæiske allierede samt målrettet støtte til NATO’s omstilling. Vi vil i 2016 øge bidraget til NATO’s forsikringstiltag yderligere. Dermed forventer vi i år at bidrage med over 5000 mand til forsikringstiltag i bl.a. de baltiske lande”.

Folder DANISH CONTRIBUTIONS TO NATO ASSURANCE MEASURES 2016