Med under en måned til NATO-topmødet i Warszawa var dagsordenen for forsvarsministermødet i Bruxelles d. 14.-15. juni præget af en styrkelse af Alliancens afskrækkelsesprofil i forhold til de nuværende sikkerhedsudfordringer i både Øst og Syd.

Specielt var der fokus på den fremskudte tilstedeværelse i Øst. Her traf ministrene en beslutning om at udstationere en bataljon i hver af de tre baltiske lande og Polen.

"Det var et godt møde, der endnu engang bekræfter NATO’s sammenhængskraft og solidaritet. Jeg har tilkendegivet, at vi støtter op om beslutningen om at styrke alliancens afskrækkelsesprofil, og at vi vil bidrage for at støtte op om vores østlige allierede, der er bekymrede pga. den ændrede sikkerhedspolitiske situation. Men vi har endnu ikke fra politisk hold truffet beslutning om, hvordan bidraget konkret kommer til at se ud. Her på mødet har jeg drøftet med mine kollegaer, hvordan mulige bidrag kan se ud, men den endelige beslutning om sammensætningen af bidrag bliver først truffet på topmødet i juli. Umiddelbart ser jeg dog gode muligheder for, at vi kommer til at samarbejde med briterne under britisk ledelse, hvilket jeg finder meget positivt, da vi har rigtige gode erfaringer for samarbejde både under tidligere missioner og i øvelser”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Forsvarsministeren havde i forbindelse med mødet et bilateralt møde med den britiske forsvarsminister, Michael Fallon, hvor de to ministre bl.a. fik mulighed for at drøfte beslutningen i detaljer.