Desuden havde forsvarsministeren drøftelser med en række ministerkolleger fra Danmarks nærområde om de transatlantiske relationer og fælles sikkerhedspolitiske udfordringer.

I alt 12 lande var i dag samlet til møde på Frederiksberg Slot for at drøfte det nordiske forsvarssamarbejde samt den sikkerhedspolitiske udvikling i vores nærområde. Forsvarsministrene understregede ovenpå gårsdagens valg i USA den store sikkerhedspolitiske betydning af et fortsat tæt forhold til USA.

Møderne fandt sted som kulmination på det et-årige danske formandskab for det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO). Herudover afholdtes drøftelser i Northern Group og NB8 Group med deltagelse af baltiske ministre og Storbritannien, Tyskland, Polen og Nederlandene.

Som en del af NORDEFCO-mødet indgik de nordiske ministre en rammeaftale (Memorandum of Understanding) om lettere adgang til hinandens territorier. Aftalen omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island og skal under navnet ”Easy Access” styrke sikkerheden i østersøregionen ved at gøre det lettere at få adgang til hinandens luft-, sø- og landterritorier med militære kapaciteter. Aftalen gør det også nemmere at gennemføre øvelses- og træningsaktivitet i Norden. Forsvarsminister Peter Christensen udtaler efter mødet:

”Med aftalen i dag knytter vi endnu tættere forsvarsbånd i Norden. Vi baner vejen for en fleksibel og effektiv udnyttelse af vores nære nordiske naboskab og samtidig skaber vi et vigtigt grundlag for en styrket sikkerhed i regionen. Aftalen gør det bl.a. nemmere at agere i Østersøregionen, herunder i forhold til at kontrollere russiske fly. Det har herudover været nyttigt at drøfte de sikkerhedspolitiske udfordringer med nære allierede og partnere".

Rammeaftalen er inspireret af den dansk-svenske militære rammeaftale af 14. januar 2016, der f.eks. giver mulighed for, at det danske afvisningsberedskab kan krydse svensk territorium i forbindelse med afvisning af fremmede fly på vej mod dansk territorium og dermed afkorte responstiden.

De nordiske forsvarsministre udsendte en fælles udtalelse der understreger betydningen af den indgåede Easy Access aftale (pdf)

Efter mødet i Northern Group udsendte de nordiske og baltiske ministre samt Storbritannien, Tyskland, Polen og Nederlandene desuden en fælles udtalelse, hvor man understregede den sikkerhedspolitiske betydning af et fortsat tæt forhold til USA og vigtigheden af samarbejde om fælles sikkerhedspolitiske udfordringer.

Fælles udtalelse (pdf)

Læs mere om det nordiske forsvarssamarbejde her

Easy Access Memorandum of Understanding (pdf)


FAKTA
Under det danske formandskab er der bl.a. etableret en nordisk rotationsordning med C-130 transportfly til FN missionen MINUSMA i Mali, etableret sikre kommunikationslinjer mellem de nordiske lande, underskrevet en aftale om fælles indkøb af uniformer og indgået rammeaftale om lettere militæradgang til hinandens territorier.