På ministermødet blev det bl.a. vedtaget at etablere et nordisk samarbejde med henblik på at sikre bedre integration af flygtninge og indvandrere.

"Uanset vores forskellig syn på asylpolitik kan vi alle blive enige om, at det er vigtigt at integrere de, der får opholdstilladelse. Integration af flygtninge og indvandrere er et område, hvor det giver rigtig god mening at samarbejde mere blandt de nordiske lande og trække på hinandens erfaringer på tværs af ministerområder", udtaler Peter Christensen fra Helsinki i Finland.

Ministrene besluttede, at Nordisk Ministerråd skal facilitere et løbende samarbejde og møder med eksperter og praktikere inden for relevante ministerområder f.eks. kultur, undervisning, sundhed, ligestilling og erhverv. På ministermødet blev ministrene enige om at afsætte midler til dette arbejde i 2016. Idéen stammer fra de nordiske statsministres møde i Reykjavik i oktober sidste år, hvor der var en fælles interesse for en tættere nordisk erfaringsudveksling om integration af flygtninge og indvandrere.

På mødet, som var det første, efter at Finland har overtaget formandskabet for Nordisk Ministerråd fra Danmark pr. 1. januar 2016, blev der også drøftet en række andre emner, herunder Nordens rolle i EU, Arktis, næste års budget og reformer af Nordisk Ministerråd. Der deltog repræsentanter fra Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.