Som formand for det nordiske NORDEFCO-samarbejde udtaler forsvarsminister Peter Christensen efter ministermødet:

”Med de regionale – og globale – sikkerhedsudfordringer, vi oplever i dag, er der blandt de nordiske lande enighed om, at tiden er moden til at styrke vores nordiske forsvarssamarbejde yderligere. Vi har de sidste dage blandt andet drøftet den ændrede sikkerhedspolitiske situation i vores region med baggrund i Ruslands øgede militære aktivitet i Østersøområdet, som bekymrer os alle. Det er derfor også noget, alle vi her i Norden følger tæt. Vi skal forholde os kritisk overfor Ruslands uforudsigelige aktiviteter i Østersøregionen. Vi har igangsat forskellige nye tiltag, der styrker det nordiske forsvarssamarbejde – blandt andet med et tættere samarbejde om luftrumsovervågning, fælles sikker kommunikation mellem de nordiske lande og fælles øvelser i området”.

De nordiske forsvarsministre blev enige om at forfølge et dansk forslag om at åbne hinandens territorier for militære kapaciteters adgang i hinandens luftrum, søterritorier og land i fredstid, som ifølge forsvarsminister Peter Christensen er centrale skridt i retningen af at styrke det nordiske samarbejde og skabe større sikkerhed i regionen.

Forsvarsministrene drøftede også internationale operationer og det nordiske engagement internationalt. Der blev taget beslutning om etablering af en nordisk rotationsordning som støtte til FN med transportkapacitet i Mali, og den videre nordiske træningsstøtte af den afrikanske udrykningsstyrke (EASF).

Emnerne på ministermødet var:

  • Den sikkerhedspolitiske situation i Østersøregionen
  • Fleksibel adgang til hinandens territorier i luften, på vandet og på land med militære kapaciteter i fredstid
  • Nordisk transportbidrag til FN’s indsats i Mali (rotationsordning af transportfly (C-130) mellem de nordiske lande)
  • Støtte til ”Eastern Africa Standby Force” i den østlige del af Afrika


De nordiske forsvarsministre kom også med en fælles udtalelse efter ministermødet i Danmark: Joint Press Statement