Kim Jesper Jørgensen er 53 år og varetager i dag stillingen som projektchef i Arktisk projektorganisation i Forsvarsministeriet. Tidligere har han været afdelingschef i Forsvarsministeriets departement, ligesom han blandt andet har en fortid som chef for Flyvevåbnets Specialskole og Flyvestation Værløse samt øvrigt chefvirke i den tidligere Flyvertaktisk Kommando.