Som en del af regeringens servicetjek af veteranindsatsen skal lovforslaget give nye muligheder for veteraner, der har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Lovforslaget giver således mulighed for at belønne virksomheder, der ansætter en veteran, med en kontant jobpræmie på 50.000 kr., ligesom offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give veteraner fortrinsret til stillinger.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

"Vores veteraner har været der for os med deres udsendelser for Danmark, og derfor skal vi naturligvis også være der for dem. Vi vil hjælpe veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, med at få et aktivt arbejdsliv ved at give virksomheder en kontantpræmie, når de har haft veteran ansat i seks måneder. Derudover får det offentlige mulighed for at tage et socialt ansvar ved at give udfordrede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. Vi tror på, at vores veteraner kan bidrage positivt til gavn for både dem selv og for virksomhederne".

En af målsætningerne med regeringens servicetjek af veteranindsatsen er at hjælpe veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, til at komme i beskæftigelse. Fleksibilitet og forståelse fra arbejdsgivere bidrager sammen med en aktiv beskæftigelsesindsats fra både Veterancentret og fra kommunernes jobcentre til, at veteraner så vidt muligt igen kan få et aktivt arbejdsliv.

Lovforslaget sigter mod at styrke veteranindsatsen yderligere, ved at offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give veteraner fortrinsret til stillinger, og således påtager sig et socialt ansvar til støtte for veteranerne, ligesom virksomheder og myndigheder, der efter aftale med Veterancentret har haft en veteran ansat i seks måneder, kan blive tildelt en jobpræmie på 50.000 kr., som eksempelvis kan bruges til mentorvirke og kompetenceudvikling.

Baggrund
Som en del af regeringsgrundlaget er der gennemført et servicetjek af veteranindsatsen, som blev offentliggjort den 5. september 2016. Servicetjekket har resulteret i nye initiativer, der bygger videre på den solide veteranindsats, vi har i dag. De nye initiativer er målrettet den brede anerkendende indsats, den forebyggende indsats, den støttende og behandlende indsats samt den beskæftigelsesrettede indsats.

Lovforslaget sendes i ekstern høring ved blandt andre faglige og frivillige organisationer på veteranområdet, en række branche- og interesseorganisationer samt forskellige offentlige myndigheder. En udtømmende oversigt kan findes på høringsportalen.

Find udkastet til lovforslag om jobordning for veteraner på høringsportalen.dk