Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Kampen mod ISIL er en af mine – og regeringens – vigtigste udenrigspolitiske prioriteter. Vi skal bekæmpe ISIL og deres ligesindede militært, økonomisk og på deres fortælling. Og vi skal sikre, at befolkningerne i befriede områder hurtigt hjælpes på fode igen. Jeg er stolt af den indsats Danmark og de udsendte danskere har gjort indtil nu.

Jeg er tilfreds med, at der i Udenrigspolitisk Nævn var opbakning til, at Danmark nu tilbyder koalitionen et nyt bidrag, så vi nu samlet kommer op på et træningsbidrag på cirka 150 personer.

I dag har vi samtidig orienteret Nævnet om, at regeringen i 2017 fastholder de eksisterende bidrag til koalitionen, men at vi som planlagt trækker flybidraget hjem.”


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Regeringen lægger nu op til at udvide den danske træningsindsats i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold, som er en af de efterspurgte kapaciteter. De skal træne irakiske styrker i bl.a. minerydning og hjælpe vores nuværende træningsbidrag. Som planlagt tager vi nu også vores kampfly og transportfly hjem, og jeg vil derfor sige de danske udsendte stor tak for deres vigtige indsats, der har haft stor effekt for koalitionens indsats.”

Medio december returnerer de danske kampfly og det danske transportfly som planlagt til Danmark. Efter hjemtagelsen af de to flyvende bidrag vil Danmark fortsat levere en markant militær indsats til støtte for kampen mod ISIL.

Der er i løbet af det seneste år gjort betydelige fremskridt i kamp mod ISIL, men det er nødvendigt, at koalitionen også i den kommende periode fastholder et markant militært pres på terrororganisation i Irak og Syrien. I takt med udviklingen vil koalitionen løbende tilpasse sin indsats, så den bedst muligt understøtter det overordnede mål med den militære kampagne: At besejre ISIL.


Baggrund
Regeringen har i dag rådført sig med Udenrigspolitik Nævn om, at det danske bidrag til støtte for uddannelse og træning af irakiske sikkerhedsstyrker fra 2017 udvides med et ingeniør- og konstruktionshold. Udvidelsen skal tjene til, at det danske bidrag får styrket evnen til at uddanne og træne de irakiske sikkerhedsstyrker inden for eksempelvis håndtering af improviserede sprængladninger og feltmæssig ingeniørtjeneste.

Fra januar 2017 vil Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL således bestå af et radarbidrag på op til ca. 30 personer, et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 150 soldater, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer samt op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer.

Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL, yder Danmark også markant civil støtte i form af stabilisering og basal genopbygning af de befriede områder i Irak og de oppositionskontrollerede områder i Syrien. Denne støtte kanaliseres via det nye regionale stabiliseringsprogram for Syrien og Irak på cirka 332,5 millioner kroner, som blev lanceret i oktober 2016. Programmet har blandet andet til formål at yde støtte til det Frie Syriske Politi og Syriens civile beredskabshold, White Helmets, samt hjælpe med at genetablere basale serviceydelser til den hårdt trængte civilbefolkning efter ISIL er blevet fordrevet i Irak. Derudover er der afsat 28,5 millioner kroner i 2016-2017 til koalitionens arbejde med at bremse tilgangen af fremmedkrigere ved at forebygge radikalisering i lokalsamfund i Jordan og Libanon, afskære ISIL’s pengestrømme og modgå ISIL’s propaganda m.m. Tidligere PET-chef Jens Madsen deltager i koalitionens arbejde med at imødegå terrorfinansiering.