Helhedsplanen skaber plads til investeringer i sikkerhed og tryghed for danskerne. Regeringen vil således etablere en sikkerhedspulje på 800 millioner kr. om året fra 2019 til styrket national sikkerhed (forsvar, politi, terrorindsats mv.).

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler: ”Det sikkerhedspolitiske billede har ændret sig. Krige, konflikter og uro rykker tættere og tættere på os, og især sommerens grusomme terrorhandlinger har vist behovet for, at vi tager bestik af situationen. Helhedsplanen skaber det nødvendige økonomiske råderum til at investere i en styrkelse af vores nationale sikkerhed, hvilket er helt afgørende for danskernes tryghed.”

Helhedsplanen kan downloades på regeringen.dk