Den tværministerielle task force - som håndterer sager, hvor tolke og andre lokalt ansatte, der kan være omfattet af tolkeaftalen, har rettet henvendelse til danske myndigheder - har afsluttet sit 15. besøg i Afghanistan, hvor der har været gennemført individuelle samtaler med ansøgere.

Task forcen er etableret ved tillæg til Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 26. august 2013. Task forcen er under ledelse af Forsvarsministeriet og har deltagelse fra Udenrigsministeriet, Udlændingestyrelsen samt Forsvaret.

For nærmere detaljer omkring task forcens arbejde, herunder status for behandling af tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, henvises til Forsvarets hjemmeside.