Guineabugten er et af de steder i verden, hvor skibsfarten oplever nogle af de største udfordringer med pirateri. Samtidig gennemgår Vestafrika også en hastig økonomisk udvikling og en stor del af Vestafrikas handel transporteres af danske skibe.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Det er meget vigtigt for den økonomiske udvikling i Vestafrika, at vi hjælper med at forbedre den maritime sikkerheden i Guineabugten og med at støtte landenes evne til at retsforfølge pirater. Det er høj grad også i vores egen interesse. For en stor del af Vestafrikas handel transporteres på danske skibe. Og danske virksomheder har foretaget milliardinvesteringer i havneanlæg i regionen. Bekæmpelse af pirateri, landenes økonomiske udvikling og de danske interesser er således tæt forbundne.”

Foruden støtten til det maritime sikkerhedsprogram har den danske regering valgt at udsende en militær maritim rådgiver til Nigeria.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler i den forbindelse:

”Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til at bekæmpe pirateri og anden kriminalitet til søs i Guineabugten til gavn for alle involverede – og det gælder særligt danske myndigheder og dansk søfart. Ved at udsende en maritim rådgiver fra Forsvaret lægger vi nu en ekstra dimension til den brede danske indsats i Vestafrika”.

Den danske rådgiver vil blandt andet have til opgave at rådgive omkring den maritime sikkerhed i Guineabugten, bidrage til opbygningen af den lokale og regionale kapacitet til at imødegå truslen fra pirateri og røveri til søs samt skabe kontakt mellem Danmark og det nigerianske forsvar. Rådgiveren vil blive placeret på den danske ambassade i Abuja, og forventes udsendt i begyndelsen af 2017.

Direktør for Rederiforeningen Anne H. Steffensen udtaler:

”Det er meget positivt, at Danmark sætter handling bag ord med disse to initiativer. Det er afgørende for skibsfarten, at landene i Vestafrika styrker deres samarbejde og indsats i kampen mod pirateri og maritim kriminalitet. Samtidig ser vi frem til at samarbejde med den nye militære maritime rådgiver i Nigeria, som vi håber, kan være med til at sætte større fokus på de sikkerhedsudfordringer danske rederier oplever.”

Den styrkede danske indsats er en konkretisering af Danmarks strategi for pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018, der har Guineabugten som en af sine prioriteter. 

Baggrund
Den Afrikanske Union afholder i denne uge et ekstraordinært topmøde om maritim sikkerhed og udvikling i Afrika i det vestafrikanske land Togo. Formålet med topmødet er at sikre, at det blå erhverv kan være en central bidragsyder i forhold til Afrikas økonomiske og sociale udvikling. Det er ved den lejlighed, at det nye EU-program (GoGIN) på  i alt 9,3 millioner Euro bliver lanceret. Danmark medfinansierer programmet med øremærkede prioriteter inden for de regionale maritime koordinationscentre, støtte til landenes juridiske regler og systemer og deres muligheder for at retsforfølge pirater.