"Peter Bartram har været forsvarschef i en vigtig og udfordrende periode, hvor Forsvaret har været igennem omfattende besparelser, effektiviseringer og omstruktureringer. Samtidig har Forsvaret, med Peter Bartram i spidsen, på fornem vis løst vigtige opgaver ikke mindst i kampen mod ISIL, men også i FN missionen i Mali og afhentningen af kemiske stoffer i Libyen. Peter Bartram har udvist et stort personligt engagement og militærfaglig tyngde, og jeg vil gerne takke ham for hans store indsats som forsvarschef. Jeg er sikker på, at Peter Bartrams omfattende ledelseserfaring vil være et markant aktiv, når han skal forfølge nye udfordringer udenfor Forsvaret.

Jeg vil snarest muligt udpege en ny forsvarschef, som vil tiltræde 10. januar 2017.”