Samtidig sender vi et C130J-transportfly, som tidligere vedtaget af Folketinget, afsted til FN's fredsbevarende mission MINUSMA i det uroplagede vestafrikanske land.

”Indsatsen går på to ben, og den sammentænkte tilgang er vejen frem for at stabilisere Vest-afrika og dermed også sikre Europas sydlige grænser. Vi skal modarbejde, at terrorister og organiserede kriminelle vinder yderligere fodfæste i området. Det er i vores egen udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesse,” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

”Vores engagement i Mali er et godt eksempel på, at Danmark er med til at forebygge migration fra Vestafrika til Europa. Vi vil gennem vores nye landeprogram i Mali skabe arbejdspladser og bidrage til en demokratisk udvikling. Det voksende antal unge i Mali er min særlige prioritet. De skal sikres reelle fremtidsmuligheder,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

”Med et transportfly leverer Forsvaret et godt og solidt bidrag til FN, der vil kunne hjælpe til at bekæmpe ekstremisme og stabilisere Mali. Soldaterne sendes på en svær mission, med store klimatiske og geografiske udfordringer, hvor der er stor efterspørgsel på specialiserede kapaciteter som transportfly. Både Flyvevåbnets personel samt bevogtningspersonellet fra Hjemmeværnet er professionelle og dygtige soldater, og jeg er overbevist om, at de vil løse opgaverne til fulde”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Baggrund:
Danmark har netop underskrevet et nyt landeprogram for bilateralt udviklingssamarbejde med Mali på DKK 760 mio. for perioden 2017-2022 med følgende tre fokusområder: 1) fredelig sameksistens, forsoning og stabilitet med særlig inddragelse af unge, 2) styrkelse af den private sektor for at skabe vækst og beskæftigelse, og 3) decentralisering af offentlige serviceydelser for at støtte op om konkret udmøntning af fredsaftalen, styrke statens legitimitet og bidrage til reelle forbedringer i befolkningens levevilkår.

C130J-transportflyet udsendes til MINUSMA i slutningen af maj og ca. seks måneder frem. Flyet ledsages af ca. 60 personer inklusiv et bevogtningsbidrag fra Hjemmeværnet. Bidraget vil have base i Malis hovedstad Bamako, og vil hovedsageligt skulle flyve med gods og materiel for MINUSMA. Flyet udsendes i medfør af Folketingsbeslutning B 26 af 17. november 2015.

Danmark har siden missionens oprettelse haft stabsofficerer udsendt til MINUSMA og har desuden bidraget med et C130J-transportfly i 2014 og specialoperationsstyrker i 2016. Derudover var generalmajor Michael Lollesgaard militær styrkechef for missionen fra april 2015 til december 2016. Derudover har Danmark pt. 9 udsendte til MINUSMA fra Rigspolitiet.