Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om at forlænge aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 (tolkeaftalen) frem til udgangen af 2018.

Behovet for en eventuel yderligere forlængelse af aftalen efter 2018 vurderes inden udgangen af 2018.

Tillægsaftale vedr. forlængelse af tolkeaftalen efter 2017 og øvrige dokumenter

For nærmere detaljer om status for behandling af tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, henvises til Forsvarets hjemmeside.