Strategien leverer svar på de væsentligste eksterne udfordringer, som Danmark står over for netop nu. Strategien giver samtidig en række politiske pejlemærker for udviklingen af dansk forsvar, hvilket sætter en vigtig overordnet ramme for det kommende forlig.

Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Verden er blevet mere uforudsigelig, usikker og ustabil. Det må vi forholde os til. Det har regeringen gjort i dag med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Udfordringerne kræver, at forsvarsbudgettet følger trusselskurven opad. Vi skal sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret. Det er som bekendt også regeringens tilgang til det kommende forsvarsforlig, som vi skal forhandle på plads i efteråret”.

Strategien peger på, at Forsvarets evne til at løfte opgaver i forhold til den kollektive afskrækkelse og forsvaret af NATO skal styrkes. Samtidig skal Forsvaret fortsat kunne deltage i internationale operationer som led i terrorbekæmpelse og håndtering af flygtningestrømme, ligesom Forsvaret skal kunne bidrage til at styrke den nationale sikkerhed.

Regeringen har i sin første udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi særligt valgt at prioritere fem områder: Migration, ustabilitet og terrorisme; Sikkerhed i nærområdet; Brexit og EU’s fremtid; Globalisering - økonomisk og teknologisk diplomati; og Arktis.

Læs Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2017 – 2018