Efter i dag at have rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn har regeringen besluttet at udsende et bidrag bestående af et Challengerfly til støtte for overvågningen af skibstrafikken i Det Indiske Ocean. Dertil har regeringen truffet beslutning om, at Danmark igen stiller et Challengerfly til rådighed for indsatsen i Middelhavet med overvågning af EU’s ydre grænser i regi af Frontex.
 
”Med udsendelsen af vores Challengerfly til Frontex og Combined Maritime Forces bidrager Danmark igen med vigtige overvågningskapaciteter. Det er en prioritet for regeringen at modgå den kæmpe udfordring, som illegal migration er og vil blive ved med at være, og jeg er sikker på, at vores bidrag vil være meget værdsat af vores internationale samarbejdspartnere. Jeg ser også frem til at vi – i tæt samarbejde med Frankrig – kan bidrage til Combined Maritime Forces omkring Afrikas Horn og hermed til at fremme maritim sikkerhed, herunder hindre terrorfinansiering og organiseret kriminalitet, ” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.     
 
”Jeg er glad for, at vi fra dansk side nu igen kan bidrage til den maritime sikkerhed i området omkring Afrikas Horn. Der er tale om et farvand, der spiller en afgørende rolle for bl.a. den internationale kommercielle skibstrafik, og hvor Danmark tidligere har høstet stor international anerkendelse for sin indsats.   

Samtidig er dagens beslutning om igen at udsende et Challengerfly i rammen af Frontex’ indsats i Middelhavet et bevis på, at dansk forsvar råder over relevante kapaciteter, der kan gøre en positiv forskel som led i en bredere sikkerhedspolitisk indsats,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.     
 
”Jeg har for nylig ved selvsyn kunnet konstatere, at migrationspresset på den centrale Middelhavsrute fortsat er stort. Det skal Danmark hjælpe til med at imødegå. Jeg er derfor glad for, at Forsvaret igen kan stille et Challenger-fly til rådighed til brug for det store stykke arbejde Frontex hver eneste dag varetager i Middelhavet,” siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Baggrund
Combined Maritime Forces – Task Force 150
Det danske flybidrag til Combined Maritime Forces (CMF) udsendes i ca. 30 dage fra medio maj til medio juni 2017. Bidraget vil blive udsendt med henblik på at yde støtte til Task Force 150 i form af indhentning af oplysninger, der kan bidrager til løbende overvågning og opbygning af situationsbilledet i Det Indiske Ocean. På tidspunktet for udsendelsen vil Task Force 150 være under fransk ledelse.  

Danmark har tidligere bidraget til Combined Maritime Forces med flådefartøjer samt styrkechef for Task Force 151. Hertil har Danmark siden 2007 haft udsendt personel til hovedkvarteret for CMF, der er placeret i Bahrain.  

Frontex’ Operation Triton
Danmark har ved flere lejligheder tidligere bidraget til Frontex indsats med at overvåge EU’s ydre grænser. I begyndelsen af 2017 havde Forsvaret udsendt et Challengerfly til støtte for Operation Triton, hvis hovedopgave det er at overvåge EU’s ydre grænse i Middelhavet. I forbindelse med det kommende bidrag vil det danske Challengerfly efter planen være udsendt i ca. 30 dage i august 2017. Bidraget vil atter skulle bidrage til overvågning af skibstrafikken i Middelhavet og som led heri bl.a. bistå med assistance i tilfælde af behov for gennemførelse af redningsaktioner til søs.