Flybidraget skal støtte operation Triton, der arbejder med at sikre EU’s ydre grænser i Middelhavet.

”Det er en vigtig politisk prioritet, at EU sikrer sine ydre grænser ordentligt. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Danmark igen kan levere et fly til Frontex’ vigtige arbejde med at sikre EU’s ydre grænser i det centrale Middelhav. Vi udsender et bidrag til en højt prioriteret opgave i en tid, hvor presset fra migranter og flygtninge er stort i Middelhavet,” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

”Det er positivt, at også Forsvaret har mulighed for at bidrage til at imødegå nogle af de udfordringer, som vi netop nu ser i det centrale Middelhav. Billederne fra det danske overvågningsfly vil medvirke til at redde liv samt bekæmpe illegal migration, menneskesmugling og anden grænseoverskridende kriminalitet,” udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

"Efter vi har fået bedre styr på flygtninge- og migrationsstrømmen via Balkanruten, så ser vi nu, at presset er på den centrale Middelhavsrute. Det skal vi forsøge at imødegå samtidig med, at vi redder mennesker, der er blevet lokket ud på Middelhavet af kyniske menneskesmuglere. Derfor sender vi et Challenger-fly afsted til Frontex' mission i Middelhavet," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.


Baggrund
Flybidraget udsendes i 31 dage fra den 10. januar 2017 efter anmodning fra EU's grænseagentur Frontex. Danmark har i 2015 af to omgange leveret tilsvarende flybidrag til Frontex-operationen Triton, som har til opgave at styrke kontrollen med EU’s ydre grænser ud for Italien og Malta i den centrale del af Middelhavet. Operationen blev iværksat i november 2014 for at styrke overvågningen af og kontrollen med Europas ydre grænser.