Rapporten indeholder bl.a. otte anbefalinger til, hvordan redningsberedskabet kan udvikles i et forstærket samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber.

Anbefalingerne fokuserer bl.a. på den risikobaserede dimensionering, udbredelse af god praksis i redningsberedskabet samt udvikling af en fælles videns- og forskningsstrategi.

Beredskabsstyrelsen vil nu i samarbejde med KL begynde at implementere rapportens anbefalinger

Her kan du læse arbejdsgruppens rapport: Rapport om erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet