Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøgte fredag d. 28. april fregatten Peter Willemoes, som i øjeblikket indgår i en amerikansk hangarskibsgruppe. Willemoes har bidraget til beskyttelsen af hangarskibet George H. W. Bush og hele hangarsskibsgruppen samt til kontrollen med luftrummet omkring hangarskibsgruppen. Ministeren besøgte også hangarskibet George H. W. Bush, hvis fly har fløjet til støtte for koalitionens indsatser mod ISIL i Irak og Syrien.

”Kampen mod ISIL er en af regeringens vigtigste udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter, og vi bidrager til kampen mod ISIL til lands, i luften og nu også til søs. Det viser, at vi fra dansk side råder over en lang række militære virkemidler, så vi kan bidrage på mange fronter.

Jeg har mødt stort engagement hos besætningen på Willemoes, og deler fuldt og helt de lovord, der lyder fra vores amerikanske allierede om den danske indsats. Besætningen har tydeligvis fået meget ud af at være med i hangarskibsgruppen. Den slags stiller store krav til skib og besætning fordi der konstant gennemføres skarpe missioner omkring hangarskibsgruppen. Men nok så vigtigt er det, at erfaringen fra den her type skarpe missioner tages med hjem til resten af søværnet, som så kan lære af det til kommende missioner”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Under besøget på fregatten Peter Willemoes fik forsvarsministeren desuden lejlighed til at overrække Forsvarets Medalje for International Tjeneste til de af besætningens medlemmer, der i sensommeren 2016 deltog i operationen, der havde til formål at fjerne kemiske materialer fra Libyen. En indsats, som dansk forsvar har høstet stor international anerkendelse for.

”Opgaven blev løst yderst professionelt og kompetent. Forsvaret fik med indsatsen endnu en gang demonstreret, hvordan Danmark med kort varsel kan bistå det internationale samfund i løsningen af vigtige opgaver. Medaljen markerer en stor og velfortjent påskønnelse til de danske soldater, der deltog i operationen”, siger Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsministeren tog efter besøget på Peter Willemoes videre til Abu Dhabi. Udover at mødes med repræsentanter for forsvarsministeriet i De Forenede Arabiske Emirater besøgte han der danske radaroperatørbidrag, der befinder sig i luftoperationscentret på Al Dhafra-luftbasen. Herfra er de med til at koordinere koalitionen mod ISILs luftoperationer, som en del af det samlede danske radarbidrag, der desuden udgøres af en luftovervågningsradar placeret på Al Asad-luftbasen i Irak.

”Det danske radarbidrag har markant betydning for gennemførelsen af koalitionens luftoperationer over Irak og Syrien. Derfor er bidraget også meget efterspurgt i koalitionen og vi får stor tak fra vores samarbejdspartnere. At vores folk er dedikerede, har jeg oplevet ved selvsyn, og jeg er virkelig imponeret over deres bidrag til, at alliancen med succes får nedkæmpet terroristerne i ISIL”.

Baggrund
Willemoes og deltagelse i hangarskibsgruppen
Fregattens opgaver består bl.a. i at bidrage til det samlede forsvar af gruppen og varetagelse af koordination og kontrol af flytrafik i luftrummet omkring hangarskibsgruppen.

Det danske bidrag til forsvaret af hangarskibsgruppen indebærer primært, at fregattens radarsystemer og sensorer anvendes til at indsamle og udveksle radarbilleder og data med de øvrige enheder i hangarskibsgruppen. Herigennem bidrager fregatten til at opretholde et fælles opdateret situationsbillede, som anvendes til at koordinere det samlede forsvar af hangarskibsgruppen. Hvis der konstateres en konkret trussel mod hangarskibsgruppen, vil den danske fregat kunne anvende sine våbensystemer til at forsvare den samlede hangarskibsgruppe. Under fregatten Peter Willemoes’ deltagelse i hangarskibsgruppen har Hangarskibet George H. W. Bush ydet flystøtte til koalitionens indsatser mod ISIL i Irak og Syrien og til den internationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces.

Der henvises i øvrigt til folketingsbeslutning B 56.

Radarbidrag
Radaren har en rækkevidde på over 400 km og er den mest driftssikre, der er indsat i kampen mod ISIL i Operation Inherent Resolve.
De danske radaroperatørers opgave er primært at koordinere koalitionens luftoperationer i et udpeget ansvarsområde. Det er soldater fra Air Control Wing, der bl.a. udpeger flyenes ruter i luften over Irak, holder koalitionens fly adskilt fra andre fly i luften for at undgå kollisioner, styrer flyene til og fra tankfly og sørger for at rydde de luftrum, hvor kampfly skal til at bruge våben.

Siden udsendelsens start har operatørerne haft kontrol med mere end 28.000 af koalitionens flyvninger, og dermed sørget for at få flyene sikkert gennem luftrummet. Danskerne står bl.a. for omkring 80 % af koalitionens lufttankninger i det sydlige Irak. En meget vigtigt opgave, når flyene ofte gennemfører missioner, der svarer til at flyve fra København til Rom, alene for at nå frem til missionsområdet. Uden lufttankning ville flyene ikke have nok brændstof til at kunne gennemføre missionerne.

Bidraget har været udsendt siden januar 2016 Der henvises i øvrigt til folketingsbeslutning B8.