Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var d.19. marts i Irak for at besøge de danske bidrag, der deltager i kampen mod terrororganisationen ISIL. Med på turen var også Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Morten Østergaard fra Radikale Venstre. Turen gav ministeren og de tre partiformænd et godt førstehåndsindtryk af situationen i landet og af de udsendtes opgaver og indsats.

”Det er vigtigt som minister og politiker at komme ud og opleve virkeligheden. På missionsbesøg får man mulighed for at kigge soldaterne i øjnene og høre deres vurdering af situationen i Irak. Det var rigtig spændende at besøge de danske bidrag og se den indsats, som udsendte soldater leverer til kampen mod terroristerne fra ISIL. Jeg har stor beundring for den indsats, soldaterne yder, og jeg er stolt over, at Danmark kan levere så væsentlige bidrag”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Koalitionen oplever fremgang i indsatsen mod terrororganisationen ISIL. Senest har irakerne generobret betydelige dele af den vestlige del af byen Mosul. Den østlige del er på irakiske hænder. Sikkerhedssituationen i både Syrien og Irak er trods fremgang forsat ustabil.

”ISIL udgør fortsat en trussel mod civilbefolkningen og mod Europas og Danmarks sikkerhed. Vi skal derfor forsat afsætte ressourcer – både militære og civile – for at nedkæmpe denne fjende. Det har været en ære at besøge dem, der udfører en opgave, som er helt central for at kampen mod ISIL går fremad og for, at Irak fremadrettet kan varetage sin egen sikkerhed”.

Danmarks militære bidrag
Danmarks bidrag til den militære del af koalitionens indsats i Irak tæller aktuelt bidrag til kapacitetsopbygning af irakiske sikkerhedsstyrker, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker, et stabsbidrag samt et radarbidrag. Dertil har Danmark tidligere bidraget med et transportflybidrag samt et kampflybidrag.

Det danske kapacitetsopbygningsbidrag er udsendt til Al Asad luftbasen i det vestlige Irak og har indtil videre været med til at uddanne mere end 7000 irakiske soldater. Der gennemføres bl.a. uddannelse i grundlæggende militære færdigheder, våbenhåndtering, imødegåelse af vejsidebomber samt undervisning i krigens love.

De danske specialoperationsstyrker er ligeledes deployeret til Al Asad, hvor de aktuelt træner en irakisk partnerenhed i specialoperationsfærdigheder. 

Radarbidraget bidrager til opbygning af koalitionens samlede luftbillede over Irak og Syrien og indgår i opgaveløsningen i koalitionens kontrol- og varslingscenter. Opgaveløsningen indebærer bl.a. kontrol og koordination af lufttankning og transitflyvninger til og fra operationsområderne, der er med til at højne flyvesikkerheden i området. Den danske radar har haft kontrol med over 27.000 af koalitionens fly.

De militære bidrag er en del af Danmarks samlede bidrag til indsatsen mod ISIL. De øvrige bidrag vedrører bl.a. stabiliseringsindsatser i Syrien og Irak, bidrag til at bekæmpe tilgangen af fremmedkrigere til ISIL, afskære ISIL’s finansieringskilder, samt modgå ISIL’s propaganda.