Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes d. 18. maj med sine europæiske kollegaer til formelt EU-forsvarsministermøde i Bruxelles. Der blev på mødet gjort status for de sikkerheds- og forsvarspolitiske initiativer, der blev tiltrådt i december 2016.

”I lyset af det stigende trusselsniveau både i og omkring Europa hilser vi et styrket EU-NATO-samarbejde velkommen. Den stigende opbakning til at EU og NATO skal samarbejde og supplere hinanden indenfor helt konkrete områder, som f.eks. cybersikkerhed, vil bidrage aktivt til Europas sikkerhed og dermed også gøre NATO stærkere. På mødet bekræftede jeg derfor, at vi fra dansk side støtter en styrkelse af EU’s evne til at håndtere fælleseuropæiske sikkerhedsudfordringer, selvom vi ikke deltager i de sikkerheds- og forsvarspolitiske initiativer på grund af det danske EU-forsvarsforbehold”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

På EU-forsvarsministermødet drøftede ministrene også det videre arbejde med Kommissions meddelelse om en europæiske forsvarshandlingsplan.

"Jeg glæder mig over, at der i EU er bred enighed om, at man ser på, hvordan man kan forbedre vilkårene for den europæiske forsvarsindustri - og i særdeleshed med fokus på små og mellemstore virksomheder. Dette vil også kunne komme danske virksomheder til gavn, siger Claus Hjort Frederiksen.