Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes d. 3-4. maj med sine nordiske kollegaer til NORDEFCO-møde i Finland. På mødet drøftede ministrene bl.a. hybrid krigsførelse, robusthed, terrorisme og regionale sikkerhedsudfordringer.

”Jeg har haft nogle gode drøftelser med mine nordiske kollegaer omkring udviklingen af det nordiske samarbejde. Vi har mange gode projekter i gang i nordisk regi, som vi skal holde fokus på at fortsætte. Vi er dog også alle enige om, at vi skal blive ved at kigge på nye muligheder for at udvikle samarbejdet. I Norden har vi en klar fælles interesse i forhold til Østersøområdet, og der er derfor også stemning for at knytte tættere bånd på forsvarsområdet og se på, hvordan vi forbedrer sikkerheden i vores nærområde”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Blandt muligheder for yderligere samarbejde, der blev drøftet på mødet er blandt andet nordisk radar- og materielsamarbejde, fælles indkøb af kampuniformer, bidrag til internationale operationer og udvikling inden for det nordisk-baltiske støtteprogram.