Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen uddeler den 7. april 2017 årets frivilligpriser ved et arrangement på Kastellet, hvor også beredskabs- og forsvarsordførere samt medlemmer af Frivilligkontaktudvalget vil være blandt deltagerne.

Ved uddeling af årets frivilligpris hædres den særlige indsats, og ministeren ser frem til at møde prismodtagerne og til at overrække dem frivilligprisen 2016.

”Jeg har stor respekt for alle de frivillige ildsjæle i redningsberedskabet og Hjemmeværnet, og jeg er dybt taknemmelig for den vigtige indsats, de yder. Uden de mange frivillige kræfter ville vi ikke så effektivt kunne forebygge og håndtere kriser af forskellig art, som vores samfund står overfor. I årets løb har specielt de frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Hjemmeværnskompagni Rosenborg ydet en særlig indsats som frivillige, og de har stillet beredvilligt op hver gang, der har været brug for deres kompetencer. Jeg ser frem til at overrække dem frivilligprisen og takke dem for deres store indsats”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Prismodtagerne – Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Hjemmeværnskompagni Rosenborg – bliver alle hædret for deres store og kompetente frivilligindsats, som har gjort en positiv forskel for befolkningens tryghed og som bidrager til Danmarks sikkerhed. Deres indsats er et forbillede for andre frivillige, ligesom prismodtagerne tjener til inspiration for frivillige og andre borgere.

Frivilligpriserne gives til en person eller til en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige udfører.

YDERLIGERE INFORMATION
Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 7. april 2017 kl. 10.30-12.30 ved et arrangement på Kastellet i Søofficers Foreningens lokaler i Kommandantgården, hvor blandt andet repræsentanter for Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet samt beredskabs- og forsvarsordførere og medlemmer af Frivilligkontaktudvalget også deltager.


Årets Frivilligpris til Redningsberedskabet
Prisen som årets frivilligenhed inden for redningsberedskabet tildeles Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige for deres over 140 indsatser i 2016, bl.a. med støtte til politi, kommunalt beredskab, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Herunder deres store indsats i forbindelse med storme- og oversvømmelsesindsatsen mellem jul og nytår 2016. Sidst men ikke mindst tildeles prisen Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivilliges for deres særlige bidrag med at udbrede kendskabet til frivillige i beredskabet.

Årets Frivilligpris til Hjemmeværnet

Prisen som årets frivilligenhed inden for Hjemmeværnet går i år til Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg for deres 61 indsatser i både ind- og udland. Kompagniet stiller beredvilligt op hver gang der er brug for dem, og de opgaver som kompagniet har løst igennem året har været meget forskelligartet, fra indsættelser ved en skudepisode og en bombetrussel til ceremonielle lejligheder. Hertil kommer, at kompagniet i 2016 dygtigt har formået, integrere frivillige fra et nedlagt politihjemmeværnskompagni i Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg, således, at det nedlagte kompagnis opgaver fortsat kan løses i fremtiden.