Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen underskrev i dag sammen med sin ministerkollegaer fra Belgien og Holland en hensigtserklæring vedrørende udviklingen af en mobil hovedkvarterskapacitet til specialoperationsområdet.

”Det nye sikkerhedspolitiske billede har skabt en stigende efterspørgsel på kapaciteter til specialoperationsområdet. Det glæder mig derfor, at vi i dag kan underskrive denne hensigtserklæring, da det er et stort skridt på vejen til, at vi i fællesskab kan arbejde videre mod at levere et bidrag, der er meget efterspurgt i NATO-alliancen”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Med underskrivelsen dannes der grundlag for, at vi med Belgien og Nederlandene går sammen om en undersøgelse af mulighederne for, at vi i fællesskab opbygger kapaciteten til specialoperationsområdet (Composit Special Operations Component Command (SOCC)). Undersøgelsen omfatter forslag til opstilling af en model og forventes afsluttet i løbet af 2017.

Danmark samarbejder desuden med bl.a. Belgien og Nederlandene vedr. det dansk ledet multinationale Smart Defence initiativ vedrørende anskaffelse af luft-til-jord præcisionsammunition.