Orkanerne Irma og Maria ramte De Amerikanske Jomfruøer hårdt. Der venter et stort genopbygningsarbejde, da veje, havne, lufthavne, bygninger, telefoner og internet og en lang række andre forhold er sat helt eller delvist ud af funktion.

Danmark sender nu hjælp i form af 14 personer fra Beredskabsstyrelsen, der skal bistå med at genetablere infrastrukturen, herunder skoler.

”De Amerikanske Jomfruøer led stor overlast efter orkanerne i september, og en lang række samfundsvigtige funktioner fungerer ikke. Det skal det danske bidrag hjælpe med til at rette op på.

Danmarks særlige tilknytning til De Amerikanske Jomfruøer har betydet, at regeringen har ønsket at støtte øerne, og vi har efter en god dialog med lokale og amerikanske myndigheder fundet et rigtig godt match mellem lokale behov og områder, hvor vi kan støtte med de nødvendige kompetencer”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Beredskabsstyrelsen sender 14 personer af sted, der skal bidrage til genopretningen. En af deres primære opgaver bliver at bistå med genopbygningen af skoler. Bidraget på de 14 personer inkluderer endvidere et ledelseshold, der blandt står for koordinationen af indsatsen i samarbejde med de lokale myndigheder, samt et logistikhold.

Missionen forventes at strække sig over 10-12 uger og ventes at koste op mod 15 mio. kr. Finansudvalget har torsdag tiltrådt et aktstykke på finansieringen.

Det danske bidrag kommer efter dialog imellem danske, lokale og amerikanske myndigheder, herunder især Beredskabsstyrelsens amerikanske søsterorganisation, FEMA. På baggrund af den dialog sendte Beredskabsstyrelsen to personer til at afklare lokale behov, og det har resulteret i ovennævnte bidrag.