Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i den forbindelse:

”Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget har valgt at bakke op om beslutningen om at udsende fregatten til den amerikanske hangarskibsgruppe. Det er et bidrag, som er med til at gøre Søværnet endnu dygtigere samtidig med, at vi kan spille en rolle i kampen mod ISIL. Det mener jeg er en rigtig god måde at bruge vores ressourcer på”.

Deltagelsen i hangarskibsgruppen sker som led i arbejdet med at udvikle Søværnets kapacitet til at varetage nye og komplekse opgaver i fremtiden og vil styrke danske og amerikanske skibes evne til at indgå i fælles operationer.

Fregatten vil indgå i hangarskibsgruppen frem til starten af maj i år, og i den periode forventes hangarskibsgruppens hovedopgave at være støtte den internationale koalitions kamp mod ISIL i Irak og Syrien. Under sejladsen vil fregatten bidrage til hangarskibsgruppens samlede forsvar samt koordination og kontrol af luftrummet omkring hangarskibsgruppen.

Peter Willemoes sejlede fra Danmark d. 26. januar og befinder sig i øjeblikket i Middelhavet. Her har skibet gennemgået de sidste forberedelser og tests inden indtrædelsen i hangarskibsgruppen i dag.

Der henvises i øvrigt til folketingsbeslutning B 56.