På deres møde drøftede generalsekretæren og ministeren bl.a. forventninger til det kommende NATO-topmøde, tilpasning til de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer, terrorbekæmpelse, forsvarsudgifter og danske militære bidrag til NATO’s operationer.

”Vi havde et godt møde, hvor jeg fik understreget, at Danmark forsat ønsker at være et kerneland i NATO, og at Danmark anerkender behovet for at bidrage til at øge Alliancens forsvarsudgifter i lyset af den nuværende sikkerhedssituation.

Vi har stoppet nedgangen i forsvarsbudgettet. Der er sket en realstigning i de danske forsvarsudgifter og regeringen vil sikre et substantielt løft til forsvaret i det kommende forsvarsforlig.

Danmark lægger samtidig vægt på, at NATO ikke kun fokuserer på forsvarsbudgetternes størrelse, men også på, hvad de allierede rent faktisk leverer. Vi lægger stor vægt på at bidrage, når NATO kalder. Her er Danmark i top”, siger Claus Hjort Frederiksen.