[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

"Vi er som en konkretisering af 1989-aftalen blevet enige om de grundlæggende principper for vores samarbejde om bekæmpelse af havmiljøforurening: Danmark hjælper Grønland med forureningsbekæmpelse, hvis Grønland beder Danmark om det. Og Danmark betaler omkostningerne, når der er tale om omfattende forurening," udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. 

Principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland