Forsvarsministeren bad i starten af oktober Forsvaret lave en redegørelse, da det kom frem, at danske soldater i Irak skulle have fået en misvisende instruks om at se bort ved fremvisning af såkaldte ”trofæ-billeder”. Denne redegørelse er nu udarbejdet og oversendt til Folketinget. Forsvaret har i perioden fra primo 2015 til i dag udelukkende kunnet konstatere én kritisabel passage - nemlig den pågældende. Den pågældende tekst er ændret og ikke længere gældende.
 
”Jeg er meget tilfreds med, at Forsvaret nu har undersøgt sagen og har konkluderet, at der var tale om én kritisabel passage. Det er vigtigt, at Forsvaret hurtigt har erkendt fejlen og rettet den. Fra dansk side skal vi så vidt muligt undersøge enhver mistanke, som danske soldater måtte få om menneskerettighedskrænkelser eller brud på krigens love. Forsvaret har tillige understreget, at mistanker om menneskerettighedsovertrædelser eller brud på krigens love skal rapporteres. Og det er Forsvarets vurdering, at det er de også blevet. På den baggrund har jeg fortsat tillid til Forsvarets håndtering af mistanker om menneskerettighedsovertrædelser eller brud på krigens love”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.
 
Undersøgelsen har vist, at den kritisable passage udelukkende var gældende på OIR hold 5. Det er Forsvarets vurdering, at der ikke har været forevist billedmateriale eller filmklip samt indhentet efterretninger på OIR hold 5, der ikke har været vurderet og rapporteret, hvis der har været mistanke om brud på den humanitære folkeret og/eller menneskerettighederne.