Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det er positivt for både borgere, virksomheder og det offentlige, at vi herhjemme er rigtig gode til at bruge de digitale muligheder. Men det betyder samtidig, at vi er sårbare over for bl.a. hackerangreb og cyberkriminalitet, der kan lamme vitale samfundsfunktioner.

Af samme grund er det er helt afgørende, at der er styr på it-sikkerheden, og at vi løbende tilpasser os udviklingen i trusselbilledet. Cyber- og informationssikkerhed har derfor høj prioritet for regeringen, som har besluttet at styrke indsatsen på området yderligere. Det sker bl.a. ved at afsætte 100 mio. kr. til en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

”Danmark er en digital frontløber, og det skal vi blive ved med at være. Men det er afgørende for den fortsatte digitalisering og ikke mindst borgernes tillid, at der er styr på it-sikkerheden, så vi er bedst muligt rustet til at imødegå truslen fra blandt andre it-kriminelle. Og de seneste måneders store hackerangreb har vist, at det er nødvendigt at styrke indsatsen. Derfor sætter vi ekstra 100 mio. kr. af til arbejdet med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed”, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Indsatsen mod it-kriminalitet skal prioriteres på tværs af samfundets sektorer og på tværs af det offentlige og det private. Arbejdet med den kommende strategi vil derfor involvere en lang række ministerier, ligesom private også vil blive inddraget.

”Cybertrusler er en af vor tids største trusler, som både har sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Alvorlige cyberangreb vil kunne lamme centrale samfundsfunktioner som hospitaler og elforsyning. Det er derfor nødvendigt løbende at forholde sig til truslerne og forbedre sikkerheden. Den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed er en vigtig brik i det arbejde. Her styrker regeringen indsatsen yderligere med både flere penge, mere tid og stærkere koordination”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

For at sikre en stærkere koordination af indsatserne på tværs af ministerområderne vil det fremover være Finansministeriet, der også i mange andre sammenhænge koordinerer arbejdet på tværs af Slotsholmen, som skal koordinere arbejdet med den nye strategi.

”Opgaven med strategien kræver stor koordinering på tværs, og det er derfor naturligt, at Finansministeriet med Digitaliseringsstyrelsen bliver sat i spidsen for opgaven. Men det er vigtigt at sige, at strategien ikke kun er et anliggende for Finansministeriet. Alle myndigheder har et selvstændigt ansvar for, at der er styr på it-sikkerheden, og derfor er det også et fælles arbejde, vi nu går i gang med”, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategien, der vil gælde i perioden 2018-2020, forankres i en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter for 13 ministerier.

Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen bliver formand for arbejdsgruppen, der vil få støtte fra et sekretariat bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste.

Regeringen forventer at fremlægge strategien i begyndelsen af det nye år.