I dag er et af Forsvarets Hercules transportfly vendt hjem efter et halvt års udsendelse i Mali. Det danske transportfly har været en efterspurgt kapacitet og har under den seks måneders udsendelse leveret logistisk støtte til MINUSMA i form af transport af passagerer og gods, evakuering af syge og sårede samt mere taktiske opgaver som billedindhentning og nedkastning af materiel. Samtidig har regeringen truffet principbeslutning om at genudsende et transportfly til FN’s fredsbevarende mission i Mali. Udsendelse sker som del af en fælles rotationsordning med flere europæiske lande.

”Ved at genudsende det danske transportfly til Mali er vi med til at understøtte den fredsbevarende indsats i Mali, der er ekstrem ustabilt på grund af massiv fattigdom, ekstremister og flygtninge. Det er et efterspurgt bidrag i FN, vi leverer. Hele Sahel-regionen er skrøbelig, og der er stor risiko for at endnu flere sætter kursen mod Europa, hvis ikke vi gør noget.”

”Det er positivt, at Danmark fortsat kan bidrage til rotationsordningen, som blev skabt på nordisk initiativ i 2016. Når FN roser rotationsordningen for at være en innovativ tilgang til styrkegenerering, er det fordi FN får sikkerhed for, at den efterspurgte kapacitet er til rådighed i en længere periode. Sidegevinsten er, at det gør planlægningen lettere for dansk forsvar, når der på forhånd er identificeret en afløser”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Baggrund
Danmark aftalte sammen med Belgien, Norge og Portugal i begyndelsen af november at forlænge den eksisterende rotationsordning fra november 2018 til november 2020. Danmark ventes – med forbehold for parlamentarisk godkendelse – at dække perioden fra november 2019 til maj 2020 med et C-130J-flybidrag.

Konkret fungerer ordningen ved, at de deltagende lande på skift udsender et transportfly til MINUSMA i en periode på ca. seks måneder. Udover at bidrage med et transportfly omfatter ordningen også en lejr, som drives og bevogtes af landene. Den nuværende ordning med Norge, Portugal, Danmark, Sverige og Belgien blev indledt på nordisk initiativ i 2016.