Forsvaret stiller mod betaling flytransport til rådighed for andre myndigheder.

I 2016 blev der konstateret en væsentlig fejl i beregningen af flyvetimepriserne for brug af Forsvarets CL-604 Challenger-fly og Forsvarets C-130J Hercules-fly for perioden 2013-2016.

Forsvarsministeriets regnefejl har blandt andet medført, at Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet i perioden har betalt en for lav pris.

Forsvarsministeriet har nu rettet fejlen. Fremover beregnes flyvetimeprisen en gang årligt.

Forsvarsministeriet har informeret Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Rigsrevisionen samt en række ansøgere om aktindsigt i de pågældende oplysninger om ovenstående.

Forsvarsministeriet agter ikke at efterfakturere afvigelsen, idet der er tale om en intern fejlberegning.