Danmark står over for en mere alvorlig sikkerhedssituation end på noget tidspunkt siden Murens fald. Regeringen tager situationen alvorligt og vil derfor styrke forsvaret, så det bliver et endnu stærkere værn mod de trusler, Danmark står overfor.

"Regeringen tager danskernes sikkerhed alvorligt, og vi sætter handling bag ordene. Derfor vil vi styrke Forsvaret substantielt, så Forsvaret i 2023 tilføres 4,8 mia. kr. årligt. Det er en stigning på over 20 procent. Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig er en substantiel investering i forsvaret som et stærkt værn om Danmark og understreger vores vilje til at forblive et kerneland i NATO. Vi står i dag med en forværret sikkerhedspolitisk situation, som vi er nødt til at tage bestik af. Derfor skal vi have et styrket og mere robust dansk forsvar. Med regeringens udspil værner vi om danskernes tryghed og sikkerhed – det kræver verden i dag ganske enkelt af os", siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig fokuserer især på evnen til at modstå militære trusler sammen med NATO, men også på evnen til at kunne beskytte danskerne herhjemme samt tage effektivt hånd om en voksende cybertrussel.

Samtidig skal Forsvaret styrke sin evne til aktivt at deltage i internationale militære operationer som led i terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Læs regeringens udspil til et nyt seksårigt forsvarsforlig som pjece