Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kunne i dag ved en underskriftceremoni byde endnu tre lande velkommen i gruppen, der er med i Smart Defence-projektet om fællesindkøb af præcisionsstyrede våben.
 
Smart Defence er en NATO-betegnelse for multinationale løsninger, der giver enten mere kapacitet for de samme penge eller samme kapacitet for færre penge. PGM-projektet udgør ét af flagskibsprojekterne under Smart Defence-dagsordenen og blev lanceret under NATO-topmødet i Wales i 2014. Samarbejdet om fælles anskaffelse af kapabiliteter kan hjælpe til at sikre større effekt for de samme midler.
 
”Gennem fællesindkøb får vi mere forsvar for pengene. Så jeg er glad for, at Finland, Storbritannien og Ungarn i dag tilslutter sig vores danske Smart Defence-projekt om fællesindkøb af præcisionsstyrede våben. Gruppen af deltagende lande vokser til gavn for os alle”.
 
“Med projektet vokser såvel antallet af præcisionsstyrede våben som tilgængeligheden inden for NATO. Når man tænker på deltagerlandenes globale indsats bl.a. mod ISIL, så er det rigtig nyttigt”, siger Claus Hjort Frederiksen.
 
Der er med de tre nye lande i alt 11 deltagende nationer, der er gået sammen om en fælles anskaffelse af materiel fra USA. De deltagende nationer er udover Danmark og de tre nye: Holland, Belgien, Tjekkiet, Norge, Grækenland, Portugal og Spanien.

Baggrund: Dansk PGM-projekt
På NATO-forsvarsministermødet i februar 2012 lancerede Danmark et projekt, der fokuserer på styrket multinationalt samarbejde vedrørende en række forskellige ammunitionstyper. Nogle ammunitionstyper er forbundet med store omkostninger i såvel indkøb, oplagring som vedligeholdelse.

Øget samarbejde landene imellem på dette område vurderes på sigt at kunne give både besparelser og øget fleksibilitet og adgang til våbenlagre. Projektet er blandt andet baseret på de danske erfaringer fra operationen i Libyen, hvor man oplevede udfordringer i forhold til at tilvejebringe den nødvendige mængde af ammunition. Danmark har i september 2013 afsluttet projektet og fremsendt et koncept for multinational ammunitionssamarbejde til NATO.