Udenrigsministrene underskrev i forbindelse med deres møde en forlængelse af den strategiske partnerskabsaftale mellem Danmark og Afghanistan. Partnerskabsaftalen understreger Danmarks langsigtede engagement i Afghanistan, der ud over en fortsat militær tilstedeværelse omfatter en udviklingsindsats på 425 mio. kr. om året.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler i forbindelse med besøget:

”Afghanistan står i en meget svær situation. Taliban står stærkt og ISIL har etableret sig. Det må vi ikke tillade. Afghanistan må ikke igen blive en sikker havn for terrorgrupper, der kan true Europa og Danmark. Derfor holder Danmark også fast i vores engagement. Vi bidrager med soldater, der skal styrke den afghanske hær og vi fortsætter vores udviklingsindsats, der skal forbedre vilkårene for almindelige afghanere, så de kan skabe sig et liv, der hvor de bor. Et mere stabilt og fredeligt Afghanistan betyder også mindre risiko for flygtningestrømme og terror mod Europa. Så det er så absolut også til gavn for os i Danmark.”

Udenrigsministrene drøftede desuden hjemsendelser af afviste asylansøgere til Afghanistan. Samuelsen understregede, at man fra dansk side havde en klar forventning om, at Afghanistan tog imod egne borgere, der havde fået afslag på asyl i Danmark.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen orienterede på sit møde med Rabbani om den øgede danske militære tilstedeværelse i Afghanistan, der bistår de afghanske sikkerhedsstyrker med træning og rådgivning. Ministrene diskuterede herudover sikkerhedssituation i landet.

Claus Hjort Frederiksen siger:

”Det var glædeligt at høre den afghanske udenrigsminister fortælle om fremskridt på en række områder - blandt andet takket være den danske indsats i landet. Danmark og ikke mindst det danske forsvar har i mange år spillet en vigtig rolle med at bidrage til at skabe en bedre sikkerhedssituation i Afghanistan. Vi har for nylig styrket vores militære bidrag yderligere, og vi har i en årrække over Freds- og Stabiliseringsfonden også støttet opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Det er i Danmarks klare interesse, at sikkerheden og stabiliteten i Afghanistan styrkes, så landet ikke igen bliver et fristed for terrorisme.”

Udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg diskuterede på sit møde med Rabbani hvordan Danmark og Afghanistan kunne styrke samarbejdet om udsendelse af afviste asylansøgere til Afghanistan.

Inger Støjberg siger:

”Vi udsender løbende afviste asylansøgere til Afghanistan. Ikke desto mindre er der omkring 120 afviste asylansøgere i Danmark, som skal udrejse til Afghanistan. Det tal arbejder jeg på at få bragt ned.

Vi har et løbende samarbejde på udsendelsesområdet med Afghanistan – men vi skal naturligvis sikre, at alle rejser hjem. Derfor drøftede jeg i dag med den afghanske udenrigsminister, hvordan vi bedst lykkes med at styrke udsendelserne til Afghanistan. Regeringen har allerede etableret modtage- og reintegrationsprogrammer, som gør det muligt at få hjælp til at vende hjem og starte et liv i Afghanistan. Det er tilbud til den enkelte, som giver mulighed for en mere ordnet tilbagevenden. Men ønsker man ikke at udrejse frivilligt, arbejder regeringen fortsat på at kunne udsende personer med tvang, hvilket jeg også gjorde klart over for udenrigsminister Rabbani.”