Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøger i dag Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne i København. Det sker som led i hans rundtur til Forsvarets tjenestesteder i hele landet i kølvandet på det nye forsvarsforlig.

Forsvarsakademiet uddanner blandt andet de sprogofficerer, der ofte ledsager Forsvaret på missioner ud i verden.

"Danmarks store internationale engagement skaber løbende et behov for dygtige sprogofficerer. Det gælder ikke kun de skarpe missioner, men også vores freds- og stabiliseringsindsatser og øvrige arbejde i fx Arktis og Ukraine. Uddannelsen til sprogofficer er blandt Forsvarets mest akademisk krævende, og deres arbejde er med til vise den brede palet af uddannelser, som Forsvaret tilbyder", siger Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsakademiet er derudover blandt bannerførerne for forskning inden for de militære kerneområder. I det nye forsvarsforlig, der gælder til og med 2023, har forligspartierne ønsket at sætte flere penge af til forskning i blandt andet cyberområdet som en konsekvens af det nye trusselsbillede. Det sker i en anerkendelse af, at forskning er med til at kvalificere den offentlige debat. Forsvarsakademiet er sammen med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Center for Militære Studier (CMS) med til at løfte denne opgave i Danmark.

Fakta om uddannelsen til sprogofficer
Hvert år optager sprogskolen på Forsvarsakademiet 30 kadetter på sprogofficersuddannelsen ud af et ansøgerfelt på cirka 300. Derudover har skolen kapacitet til at uddanne et lignende antal tolke, der i forvejen taler sproget.

I øjeblikket bliver der uddannet sprogofficerer med speciale i russisk, arabisk og dari (persisk). Som sprogofficerskadet lærer man et af disse sprog fra bunden på cirka 18 måneder og bliver samtidig uddannet som kulturrådgiver med kompetence til at kunne analysere og rådgive omkring landets eller områdets historie, politik, religion og identitetsdannelse. Dermed bliver man som færdiguddannet en vigtig brobygger til lokalbefolkningen, når man efterfølgende er udsendt.