Byrdedeling, en ny styrket og tidssvarende NATO-kommandostruktur, intensiveret NATO-EU samarbejde samt styrkede NATO-indsatser i Afghanistan og Irak forventes at være blandt emnerne på næste måneds NATO-topmøde, hvor stats- og regeringscheferne mødes i Bruxelles.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen oven på de seneste to dages NATO-forsvarsministermøder i Bruxelles i NATOs nye hovedkvarter. Her var et af de centrale emner godkendelsen af NATO’s styrkede kommandostruktur, der skal sikre, at NATO fremadrettet er i stand til at imødegå de sikkerhedspolitiske udfordringer fra bl.a. Rusland, cyber, hybride trusler og terrorisme. På mødet var der også bred enighed om et styrket NATO-EU samarbejde samt at NATO fortsat skal spille en rolle i Afghanistan og Irak, ligesom der blev sendt stærke signaler om fortsat sammenhold og sammenhængskraft i NATO-alliancen.

”Generelt hæfter jeg mig ved gentagelsen fra alle sider om, at vi i NATO står sammen, og at artikel 5 og musketereden er det grundlæggende i vores samarbejde. En ting er drøftelserne om de to procent, en anden er politisk vilje og konkrete militære bidrag. Alle dele er vigtige - og at signalere sammenhold og styrke i Alliancen er helt afgørende, særligt med det forværrede trusselsbillede, som vi står overfor i dag.

NATO’s rygrad er kommandostrukturen. Den sikrer, at vi kan håndtere de trusler og udfordringer, vi står over for. Derfor var der også bred enighed blandt mig og mine kolleger om at godkende den styrkede udgave af vores kommandostruktur. Kommandostrukturens øgede fokus på Nordatlanten samt cyber er for os særlig interessant – og i god forlængelse af vores netop indgåede forsvarsforlig. Fra dansk side er vi særligt fokuseret på at sikre, at kommandoforholdene i de baltiske lande er i orden.

Samtidig blev vi enige om, at NATO fortsat har en vigtig rolle at spille i både Irak og Afghanistan. Det er afgørende, at vi fortsætter engagementet og sørger for, at terrorismen her ikke får frit lejde. Hvordan vi og vores NATO-partnere nærmere skal bidrage, er noget, som jeg forventer, vil blive yderligere drøftet på næste måneds NATO-topmøde.

Her forventer jeg også, at vi intensiverer NATO-EU samarbejdet om bl.a. øget videndeling om hybride trusler samt militær mobilitet, så vi kan få styrket koordinationen og dialogen landene imellem for nemmere at transportere militært materiel på tværs af vores geografiske grænser”, siger Claus Hjort Frederiksen oven på møderne i Bruxelles.