Med et nyligt indgået forsvarsforlig, som styrker det danske forsvarsbudget med 20 % i perioden 2018-2023, deltager forsvarsministeren i dag i et to-dages NATO-møde i Bruxelles med et klart budskab om, at Danmark lever op til NATO-forpligtelsen og solidariteten med Danmarks allierede.

”Mødet i dag er mit første efter vi med et bredt politisk flertal indgik et nyt stærkt forsvarsforlig, hvor vi øger budgettet med 20 % henover de næste seks år.

Vi styrker Forsvaret på centrale områder – lige fra cyber og terrorbekæmpelse til et øget fokus på østersøområdet og truslen fra Rusland – som passer godt med NATO’s prioriteter.

Investeringer i materiel og politisk vilje til at bidrage til operationer skal med i regnestykket. Vi leverer veluddannede styrker med moderne udstyr til NATO og deltager beredvilligt i internationale operationer – lige nu fx i både Irak og Afghanistan – og det kan vi være stolte af. Her ligger Danmark fortsat helt i top.

Med vores forlig følger vi op på en positiv udvikling, hvor flere og flere af vores allierede har hævet deres forsvarsbudgetter og dermed lever op til vores fælles forpligtelser overfor NATO – helt i tråd med musketéreden: Én for alle og alle for én”, siger Claus Hjort Fredriksen forud for mødet.

På mødet skal NATO-landenes forsvarsministre drøfte bl.a. byrdedeling, NATO’s kommandostruktur og NATO’s mulige rolle i Irak.

Forsvarsministeren vil på mødet støtte det videre arbejde med moderniseringen af NATO's kommandostruktur ift. den ændrede sikkerhedspolitiske situation samt et forslag om at ændre dele af koalitionsindsatsen i Irak til en NATO-mission, der skal sikre rådgivning og opbygning af det irakiske militær og irakiske institutioner.