”I lyset af det forværrede trusselsbillede bliver styrkelsen af NATO’s rygrad, kommandostrukturen, en vigtig beslutning for os i dag. Det er selvsagt afgørende, at Alliancen skal kunne imødegå det trusselsbillede, vi står overfor. Den nye struktur har bl.a. fokus på det maritime område, cyber og truslen fra Rusland – som flugter godt med Danmarks prioriteter i det nye forsvarsforlig.

I den alvorlige sikkerhedssituation er det også afgørende, at vi formår at sende et klart signal om sammenhold og solidaritet i Alliancen. Også når det kommer til byrdedeling. Europa har knækket kurven, og bruger igen mere på vores fælles forsvar. Det gælder også Danmark, som leverer med vores nye forsvarsforlig. Vi øger forsvarsudgifterne med 20 procent, vi indkøber NATO-relevante kapaciteter, som fx F35 kampfly, og vi styrker vores evne til at deltage i operationer, som bl.a. den fremskudte tilstedeværelse i Estland, til Afghanistan-missionen og til NATO’s nordlige flådestyrke. Jeg synes derfor, at vi med det nye forlig leverer et ansvarligt og troværdigt svar på byrdedeling i NATO og lever op til vores NATO-forpligtelser”, udtaler Claus Hjort Fredriksen.

På møderne skal forsvarsministrene også drøfte NATO’s fortsatte indsats i Afghanistan, der skal sikre finansiering og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Fra dansk side har vi for nylig hævet træningsbidraget med 50 procent.

NATO’s fremadrettede rolle i Irak vil også være på dagsordenen i lyset af de resultater, der er opnået i koalitionens indsats mod ISIL, så det undgås, at ISIL igen vinder fodfæste. Her skal ministrene drøfte muligheden for en NATO-mission, som kan hjælpe irakerne med rådgivning og kapacitetsopbygning af det irakiske militær og irakiske institutioner.