Det sker med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens underskrift på en hensigtserklæring ved en ceremoni i forlængelse af EU’s udenrigs- og forsvarsministermøde i Luxembourg.

Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Vi skal i Europa tage endnu mere ansvar for vores egen sikkerhed. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Danmark går med i initiativet, fordi det styrker vores sikkerhedspolitiske profil og giver os adgang til et forum af ligesindede lande, hvor vi kan arbejde for danske interesser og for Europas sikkerhed. Det ændrer ikke på, at NATO og USA fortsat vil være hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, men det er et samarbejde, som skal supplere det øgede samarbejde mellem NATO og EU og samlet bidrage til at styrke vores fælles sikkerhed.”

Den danske deltagelse vil ske med fuld respekt for forsvarsforbeholdet. Der er således ikke tale om et EU-initiativ, men om et mellemstatsligt samarbejde mellem flere lande.

Initiativet blev lanceret af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i slutningen af 2017 med det formål at styrke Europas evne til at tage ansvar for egen sikkerhed.

EI2 har et operativt sigte, men de deltagende lande bestemmer selv omfanget af deres deltagelse. Som udgangspunkt skal den danske tilslutning skulle klares inden for eksisterende rammer.