Det er blandt andet det ændrede trusselsbillede omkring Østersøen med et stadigt mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har givet anledning til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Sverige yderligere.

Blandt andet vil danske F-16-kampfly fremover med kort varsel kunne få adgang til dele af luftrummet over det sydlige Sverige, når de skal på vingerne i afvisningsberedskabet for at håndhæve dansk suverænitet over for fx russiske fly.

Samarbejdet på tværs af Øresund er blevet markeret i dag, hvor den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist har været på officielt besøg i Danmark hos forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

”Selvom vores sikkerhedspolitiske ståsted er forskelligt – Sverige som alliancefrit land og Danmark som NATO-medlem - står vi med en fælles analyse af de sikkerhedspolitiske udfordringer, hvor specielt Ruslands adfærd er et fælles anliggende. Vi ønsker derfor begge at knytte endnu tættere bånd på forsvarsområdet. Det sender et tydeligt og vigtigt signal i en tid, hvor Vesten bliver udfordret fra flere sider, siger Claus Hjort Frederiksen.

På det maritime område vil Danmark og Sverige arbejde tættere sammen om blandt andet fælles søovervågning i forhold til anti-ubådskrigsførelse (ASW). Netop en styrkelse af kapaciteten til anti-ubådskrigsførelse er et væsentligt punkt i det danske forsvarsforlig, der blev indgået i januar.

I det hele taget er forsvarssamarbejdet i Norden, herunder i NORDEFCO, blevet styrket de seneste år. Sammen med de øvrige nordiske lande er den danske regering senest i dialog med FN om at sende såkaldte mobile træningsteam til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA.

Planen er at udsende et fælles nordisk træningsteam under svensk ledelse til Mali i løbet af efteråret, hvor Danmark vil bidrage med op til fire personer, der skal træne FN-personel.

Den svenske forsvarsministers besøg i København i dag er en opfølgning på det bilaterale møde i Stockholm i august 2017.