Regeringen har besluttet at forøge den danske støtte til de internationale bestræbelser på at skabe fred og sikkerhed på den koreanske halvø.

Et nyt bidrag på 1 mio. kr. skal gå til det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) og agenturets overvågning af Nordkoreas nukleare aktiviteter samt parathed til at sende inspektører til Nordkorea, når og hvis der en dag måtte være grundlag herfor.

Derudover vil regeringen udsende én til to yderligere stabsofficerer til den amerikanskledede FN-indsats, United Nations Command (UNC), på den koreanske halvø. Indsatsen blev etableret under Koreakrigen og har siden da haft til formål at fremme sikkerhed og stabilitet på den koreanske halvø.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) udtaler:

”Nordkoreas adfærd er dybt bekymrende. Styrets handlinger truer sikkerheden både regionalt og globalt og strider mod en række resolutioner fra FNs sikkerhedsråd. Det kan vi som internationalt samfund ikke acceptere.”

”Danmark har støttet FNs bestræbelser på at stabilisere den koreanske halvø, lige siden Korea-krigen. Nu øger vi støtten, både med et nyt stabsofficersbidrag til FNs indsats i området, og med ekstra midler til FNs nukleare vagthund (IAEA), som står for overvågningen af Nordkoreas atomprogram. Med de nye bidrag sender vi et vigtigt signal om, at Danmark bakker op om indsatsen for at skabe fred og sikkerhed på den koreanske halvø”, afslutter udenrigsministeren.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtaler supplerende:

”Med udvidelsen af det danske militære bidrag til United Nations Command sender vi et vigtigt signal om, at vi tager sikkerheden på den koreanske halvø alvorligt, og jeg er glad for, at vi også hér kan bidrage med kvalificerede danske stabsofficerer. Jeg er desuden tilfreds med, at personer fra Forsvaret også jævnligt deltager i større øvelser i Sydkorea, da det – udover at signalere solidaritet – også bidrager med værdigfuld viden til de danske øvelsesdeltagere. Begge typer af bidrag vidner om et dansk forsvar, der fleksibelt og meningsfyldt kan bidrage dér, hvor der er behov for det.”

De nye danske bidrag bliver annonceret på et udenrigsministermøde den 16. januar i Vancouver, Canada, om situationen i Nordkorea. Mødet er indkaldt af den canadiske og amerikanske udenrigsminister og vil have deltagelse fra omkring 20 lande.

This page in English