EU har de seneste år styrket det forsvarspolitiske samarbejde markant, og det aktuelle sikkerhedsbillede kalder på et endnu tættere samarbejde. Danmark står på grund af sit EU-forsvarsforbehold uden for store dele af dette arbejde.

Men da mange af de nye initiativer på forsvarsområdet overlapper til andre EU-politikområder, der ikke er omfattet af forsvarsforbeholdet, vil regeringen nu anmode om at få observatørstatus i Det Europæiske Forsvarsagentur. Agenturet spiller en central rolle ift. disse initiativer, hvor Danmark fuldt ud deltager, og en observatørstatus skal derfor bidrage til at skabe bedre forudsætninger for dansk interessevaretagelse.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Vi skal være med dér, hvor det gælder - og dér, hvor vi kan under fuld respekt for forsvarsforbeholdet. EU’s mange nye forsvarsinitiativer handler ikke kun om forsvar, men også om fx forskning, infrastruktur og industri, hvor Danmark fuldt ud deltager – ikke mindst på forsknings- og industriområdet og samarbejdet under Den Europæiske Forsvarsfond. Derfor giver det rigtig god mening, hvis vi opnår observatørstatus i Det Europæiske Forsvarsagentur, så vi bedre kan holde danske virksomheder orienteret om, hvilke områder, agenturet fokuserer på fremover.”

Under møderne i dag og i morgen skal EU’s udenrigs- og forsvarsministre desuden generelt drøfte udviklingen i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske arbejde – herunder samarbejdet med NATO.

”Budskabet er sådan set meget klart. EU tager den sikkerhedspolitiske situation i verden meget alvorligt – herunder spørgsmålet om byrdedeling på tværs af Atlanten. Vi støtter ambitionen om at styrke EU’s evne til i større grad at tage vare på Europas sikkerhed. Ikke som en konkurrent til NATO, men som et supplement,” siger Claus Hjort Frederiksen.