Danske IT- og kommunikationsspecialister fra Forsvaret skal udsendes til Irak som en del af NATO’s nye træningsmission. Under NATO-topmødet i juli blev det besluttet at etablere en NATO-mission, der skal supplere og understøtte den internationale koalitions træning af de irakiske sikkerhedsstyrker. NATO har anmodet om, at danske specialister bidrager til etableringen af kommunikationslinjer mellem NATO’s kommende faciliteter i Irak og til NATO’s hovedkvarterer i Europa.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Danmark løfter sin del af ansvaret for vores fælles sikkerhed – og det vil vi blive ved med at gøre. Derfor er jeg glad for, at vi i dag har fået Nævnets opbakning til udsendelsen af IT- og kommunikationsspecialister til NATO’s nye træningsmission i Irak. Det er en videreførelse af de seneste års markante danske indsats i kampen mod ISIL. ISIL i Irak er fysisk nedkæmpet, og det er afgørende, at de ikke får mulighed for at vende tilbage. Nu handler det om at opbygge de irakiske sikkerhedsstyrker, så de på sigt selv kan varetage sikkerheden i deres eget land. NATO’s træningsmission er et vigtigt bidrag til det.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Vi skal gøre, hvad vi kan for at opbygge den irakiske sikkerhedssektor, så presset på den islamistiske terrororganisation ISIL kan fastholdes. NATO’s træningsmission i Irak bliver helt central i dette opbygningsarbejde. Derfor er det vigtigt, at vi bidrager til NATO’s træningsmission med både personel og til den bagvedliggende og helt essentielle logistik.

Jeg er derfor glad for, at vi kan bidrage med professionelle og særdeles kompetente folk fra Forsvaret til at opbygge NATO’s kommunikationslinjer i Irak og hjem til NATO-hovedkvarteret i Bruxelles. Soldater fra danske signalenheder gør sig i disse dage klar til at rejse til Irak for at påbegynde en særdeles vigtig opgave med etableringen af NATO’s nye træningsmission”.

Baggrund
Det danske deployerbare kommunikationsmodul-bidrag (DCM) på 22 mand vil blive udsendt til NATO’s træningsmission i Irak til opbygningen af missionens IT- og kommunikationsinfrastruktur.

Det danske DCM-bidrag er en del af NATO’s kommandostruktur, og bidraget er dermed permanent afgivet til NATO. Danmark har dog fuld kommando over bidraget, og indsættelse af DCM i operationer uden for Danmark fordrer dansk national bemyndigelse. Bidraget har tidligere været udsendt flere gange, senest i 2017 til både Afghanistan og Tyrkiet.

NATO har anmodet om udsendelse af det danske bidrag i en periode på ca. fire måneder. Udsendelse vil skulle finde sted allerede fra slutningen af august 2018.

Udover DCM-bidraget vil Danmark også bidrage med personel til selve NATO’s træningsmission i form af rådgivere og stabsofficerer.