Danmarks specialoperationsstyrker har som en del af koalitionen mod ISIL deltaget i nedkæmpelsen af terrorbevægelsen. Da langt størstedelen af de ISIL-kontrollerede områder i Irak nu er befriet, vil der ske ændringer i den militære indsats. Specialoperationsstyrkerne har løst opgaven med træning og ledsagelse af deres irakiske partnerenhed og vil derfor blive hjemtaget. Dette sker gradvist og forventes afsluttet i det sene efterår 2018.

Udenrigsministeren udtaler:

”De danske specialoperationsstyrker har leveret et meget værdsat bidrag i kampen mod ISIL. Det kan vi godt være stolte af. Nu er vi så nået til et punkt, hvor vi kan påbegynde hjemtagelsen ad vores specialoperationsstyrker, fordi ISIL ikke længere har kontrol med større områder i Irak. Det er naturligvis en rigtig god nyhed. Men det er vigtigt at understrege, at kampen mod ISIL endnu ikke er slut. Fra dansk side vil vi fortsat være engageret i kampen mod ISIL for at forhindre, at terrorgruppen vender tilbage og for at bidrage til, at de irakiske sikkerhedsstyrker selv kan varetage sikkerheden i deres eget land.”

Forsvarsministeren udtaler:

”Vores specialoperationsstyrker vender hjem efter en veludført indsats. Deres irakiske partnerenhed er nu klar til at stå på egne ben. Det er positivt, at vi kan begynde hjemtagelsen af specialoperationsstyrkebidraget, da det sker fordi, ISIL er trængt væk fra stort set alle de områder i Irak, som terrororganisationen havde besat. Vi forlader dog ikke bare Irak, så den brutale terrororganisation igen kan få frit lejde. Danmark vil forsat være en del af koalitionen mod ISIL med vores trænings- og radarbidrag. Og fra koalitionen er der stor tilfredshed med og anerkendelse af de danske bidrag og deres indsats. Også fra min side skal der lyde ros.”


Baggrund
Det danske specialoperationsstyrkebidrag til indsatsen mod ISIL – Operation Inherent Resolve - blev udsendt i august 2016. Udsendelsen skete i henhold til Folketingsbeslutning B 108 af 19. april 2016. Folketingsbeslutningen åbnede mulighed for udsendelse af op til ca. 60 personer inkl. nødvendige støttefunktioner. Bidraget har haft til opgave at træne og rådgive irakiske enheder samt støtte dem gennem informationsindhentning og evt. påkaldelse af luftstøtte. Specialoperationsstyrkebidraget har haft mandat til ledsagelse i operationer i det irakisk-syriske grænseområde.

Danmark bidrager fortsat til koalitionen mod ISIL med et kapacitetsopbygningsbidrag på op til 180 personer og et radarbidrag, alle placeret på Al-Asad luftbasen i Irak. Hertil kommer et stabsbidrag placeret i regionen.