Netop Haderslev er en af de byer, der kommer til at mærke en markant forandring som følge af det forsvarsforlig, et bredt politisk flertal indgik i januar. På Haderslev Kaserne skal der nemlig opbygges en ny let infanteribataljon, som har til formål at give Forsvaret en mobil enhed, der kan indsættes ved pludseligt opståede hændelser – såvel internationalt som nationalt.

”Kasernen får nye opgaver i forhold til i dag, og det betyder samtidig, at der forventeligt kommer mange nye arbejdsplader til byen. Jeg ser frem til at besøge Haderslev i dag for ved selvsyn at se, hvordan kasernen arbejder med at implementere forliget”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Forsvaret bliver i alt styrket med næsten 13 mia. kroner over de næste seks år. Årsagen er primært den kendsgerning, at den sikkerhedspolitiske situation i verden og i vores nærområde desværre er blevet mere ustabil. Især Rusland ser i mange tilfælde stort på de internationale regler og har vist vilje til at bruge militær magt til at nå politiske mål.

Udover Haderslev Kaserne besøger forsvarsministeren også Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev. Her uddannes ledere og instruktører til kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsens statslige redningsberedskab og andre myndigheder, herunder politiet og sundhedsberedskabet. Med 130.000 kvadratmeter har skolen Nordeuropas største brand- og redningsøvelsesplads, som bl.a. benyttes til taktisk træning indenfor redningsopgaver og brandslukning

”I forsvarsforliget bliver Beredskabsstyrelsen styrket med både ekstra værnepligtige, fast personel og materiel. Uddannelse af ca. 25 ekstra befalingsmænd og officerer, kan medføre et øget antal kursusledere/instruktører ved skolen i Tinglev”, siger Claus Hjort Frederiksen.